Ruth Gipps

Picture source.

Jag letade egentligen efter en annan pianokonsert på nätet och ramlade rakt ner i Ruth Gipps fantastiska värld!

Ruth Gipps (1921-1999) kompositör, oboist, pianist och dirigent. Ett underbarn som vann sin första kompositionstävling vid 8 års ålder, flera pianotävlingar som tonåring och blev antagen vid Royal College of Music när hon var 15. Här studerade hon komposition för Gordon Jacobs och Vaughan-Williams, piano och oboe.

Fr.o.m. op. 16, kvintetten för oboe, klarinett och stråktrio, framfördes hennes musik på de offentliga scenerna. Just denna uruppfördes på Wigmore Hall 1941. En annan milstolpe var när hennes symfoniska dikt Knight in Armour op. 8 framfördes vid Last Night of the Proms 1942 med fina recensioner efteråt.

1944 vann hon oboe2/eng.hn-jobbet i Birminghams symfoniorkester. Hur mångfacetterad är man inte när man, som hon gjorde 1945, på samma konsert var pianosolist i Glazunovs pianokonsert nr 1 för att sedan sätta sig i nämnda orkester och spela engelskt horn i sin egen Symfoni nr 1?!

1948 skrevs den otroliga pianokonserten som jag tycker alla ska lyssna på NU. Samma år blev hon även kormästare för symfoniska kören i Birmingham. Hon dirigerade flitigt både här och där och startade även två orkestrar, the London Repertoire Orchestra 1955 och the Pro Arte Orchestra 1957, vars dirigent hon var. Mitt i allt undervisade hon på flera musikhögskolor och blev även ordförande i the Composers’ Guild of Great Britain 1967. Förärades på äldre dagar en MBE, brittiska imperieordens medalj.

1968 skrev hon sin hornkonsert op. 58 (inget för fegproppar!) som är det verk som är mest inspelat och spelat idag. Hon skrev den till sin son som var hornist. 1972 skrevs vad de lärde kallar hennes mästerverk: symfonin nr 4 op. 61. Totalt blev det fem symfonier, sju konserter och mängder med kammar- och körmusik.

Gipps tog avstånd från modernismens idéer om serialitet, tolvton osv. både i sin musik och hävdade i offentliga uttalanden att samtidens musik var anti-publik. P.g.a. detta ansågs hon i sin samtid i otakt med tiden. Nu är det ju andra bullar som trendar i konstmusiken, och skulle ni inte säga att hon är mitt i prick igen? Jag älskar denna musik.

Längre läsning om Gipps inkl. verkförteckning finner du här.

Uppdatering. Sveriges Radios program Mästerverken har gjort en analys av hennes andra symfoni, lyssna här!