Marianna Martines

img_0495

Marianna Martines – also Marianna von Martinez, Marianne Martinez and variations – (1744-1812), Austrian superstar from the classical era. I’m seriously questioning why I haven’t heard about her before – many books have been written about her, already e.g. by Luise Adolpha Le Beau in the 19th century, her letters and diaries are published etc.

Born, raised and educated in Vienna and rubbed shoulders with the musical elite of her days: played four hand piano with Mozart, studied composition for (sources vary here) Haydn, Hasse and others.

Beside her composing, she was also a singer and pianist of note and was compared to the star C Ph E Bach, maybe it was she that premièred Mozart’s piano concert no 5, she regularly performed in the Austria-Hungarian court etc. Elected member of Bologna’s philharmonic academy at age 30, as the first woman ever.

Most women composers from this time I have written about so far focused on chamber music, but Martines has an extensive production for larger occasions: a symphony, one concerto with orchestra accompaniment, four masses, two oratorios, several secular and spiritual cantatas and three keyboard sonatas. Many of her works were published already during her life time and thanks to her membership in Bologna their library has kept a lot of her works in their archives, even though a lot is missing still.

Suggested listening:

ORCHESTRA
Concert ouverture in C major (also referred to as the Symphony in C major)
Harpsicord concerto in E major
The cantatas e.g. La tempesta

CHAMBER MUSIC
Piano sonata in E major

Some sheet music can be found here and here.

På svenska:
Marianna Martines (äv. Marianna von Martinez, Marianne Martinez och andra stavningar) 1744-1812, österrikisk superstar från den klassicistiska perioden. Undrar allvarligt varför jag inte har fått lära mig om henne tidigare, det finns nämligen massa böcker skrivna om henne, hennes brev och dagböcker finns utgivna m.m. Född, uppvuxen och utbildad i Wien och gnuggade sig med tidens musikgrädda: spelade fyrhändigt piano med Mozart, studerade komposition för/med (beroende på källa) Haydn, Hasse m.fl. Var förutom kompositör även hyllad sångerska och klaviaturspelare, jämställdes i skicklighet av tidens fixstjärna CPhE Bach, kanske uruppförde hon Mozarts pianokonsert nr 5, och spelade ofta för det Österrike-Ungerska hovet. Invald i Bolognas filharmoniska akademi vid 30 års ålder, som första kvinna någonsin. De flesta kvinnorna jag skrivit om hittills har fokuserat sin skapargärning på kammarmusiken, men Martines hon har skrivit massor för stora sättningar. Många av hennes verk utgavs redan på hennes tid, och tack vare hennes medlemsskap i Akademien fanns hennes musik värd att bevaras, även om en hel del saknas. Lyssningstips! För orkester: den riktigt roliga konsertouvertyren i C-dur (även kallad Symfonin) eller den sprudlande virtuosa cembalokonserten i E-dur. Kammarmusik: t.ex. klaversonaten i E-dur.

1 Comment

Leave a Reply