Maria Szymanowska

img_0683

Maria Szymanowska (1789-1831) Polish composer, sometimes referred to as the first woman professional pianist. In any case a huge celebrity of her time.

She started her life in quite an ordinary way: studied music, languages, humanities and etiquette like any proper young lady, got married, had three kids. But then – divorce and carreer took off and soon the whole of Europe was under her feet. There seems not to be a prominent person of the time that she didn’t play for and she was in there with all the cultural elite. She eventually settled in St Petersburg where she hosted the coolest music salon in town.

She composed brilliant piano pieces influenced by folk music like polonaises, mazurkas and waltzes – in effect paving the road for later celebrities like Chopin. Around 100 compositions are known, most for piano solo but also some songs and chamber music.

Suggested listening:

Nocturne in B flat major
Prelude no 2

For a comparison of the music of Szymanowska and Chopin, have a look at this excellent article.

PÅ SVENSKA: Maria Szymanowska (1789-1831) polsk kompositör, räknas även som den första kvinnliga professionella yrkespianisten, en riktig kändis i sin tid. Började sitt liv på ett alldeles vanligt sätt: studerade musik, språk, humaniora och etikett som fröknar gjorde, gifte sig, fick tre barn. Men så skilde hon sig, och karriären tog fart varpå hela Europa snabbt blev hennes arbetsfält. Verkar knappt finnas ett prominent namn från tiden som hon inte spelade för. Frotterade sig med tidens kulturgrädda och gifte bort en av sina döttrar med självaste Mickiewicz. Bosatte sig så småningom i St Petersburg där hon arrangerade stadens mest hippa musikaliska salonger. Komponerade framför allt briljanta sprudlande pianostycken med folkmusikinfluenser – Polonaiser, Mazurkor, Valser – och lade därmed grunden för efterkommande storheter, t.ex. Chopin, att ta vid. Runt 100 kompositioner hann hon skriva, de flesta för solopiano men också några sånger och kammarverk, och var med denna produktion en av Breitkopf&Härtels kassakor. Lyssningstips: Nocturne i Bb-dur eller Prelude nr 2, båda för solopiano, eller sången Drottning Hortenses Romans.

Leave a Reply