Yvonne Desportes

yvonnedesportesYvonne Desportes (1907-1993) French composer, born in Germany. Her father was a composer too, and one of her sons became a professional percussionist (she wrote many pieces for him e.g. her Concerto for percussion and orchestra, one of the first in the genre).

Desportes studied composition at the Conservatoire National Superieur de Musique in Paris, in the famous class of Paul Dukas – her classmates were Barraine, Duruflé, Arrieu, Messiaen and other celebrities to be. Later in life, she returned to her alma mater as a teacher in composition-related subjects, and many later French composers were taught by her. Desportes is also the author of ca 30 textbooks in music.

As soon as she started her studies she started winning competitions in disciplines like harmony and fugue writing, and in 1932 she won the prestigious Prix de Rome after four years of climbing the ranks.

From her output we can today harvest 159 vocal works and 332 instrumental – from traditional instrument combinations to works for e.g. the sitar! Most instruments can find trios, quartets, sextets etc. for themselves (e.g. her trombone trio and her clarinet sextet).

We also have three symphonies, eight operas, a requiem and much more.

She has a flair for amusing and imaginative titles e.g. La naissance d’un papillon for solo clarinet, La foire aux crouûes for percussion and piano, or thought-provoking subtitles like for her symphony no 3 L’Éternel féminin.

Desportes’ music is varied both between the different pieces but also within each piece which makes it really interesting to listen to, especially for ears that are not trained in focused listening (hello outreach projects). One moment she will go deeply down in the atonal world, just to suddenly burst out in Dixieland, a nursery rhyme or Chinese traditional music.

Recommended listening

Chamber music

Above mentioned La foire aux croûtes is fun!
Her most played piece today must be Suite Italienne for four clarinets
Listen to Two serenades for two trombones and a tuba here
(Also curious to hear some day: Imageries d’antan for brass quintet, Chambery for oboe and organ, and Serenade exotique for wind octet)

Orchestra

Have a listen to en excerpt of her Symphony no 3 here.

A very long but not completely complete works list can be found here.

På svenska: Yvonne Desportes (1907-1993) fransk kompositör, född i Tyskland. Även pappan var kompositör och en av hennes söner blev slagverkare (flera av verken skrevs till honom t.ex. konserten för slagverk och orkester, en av de första i genren).
Hon studerade komposition vid Conservatoire National Superieur de Musique i Paris, i den berömda klassen hos Paul Dukas (som klasskompisar hade hon bl.a. Barraine, Duruflé, Arrieu och Messiaen).
Hon kom att undervisa i olika kompositionsanknutna ämnen vid samma skola senare i livet, och många idag aktiva franska tonsättare har fostrats av henne. Desportes är även författare av 30-talet läroböcker på kompositionsrelaterade teman.
Under studierna började hon snabbt vinna tävlingar i olika grenar som harmoni och fuga, och vann 1932 det berömda Rom-priset efter att klättrat stadigt på resultatlistan under fyra år.
Från hennes livsgärning kan vi idag botanisera mellan 159 vokala verk och 332 instrumentala (allt från traditionella sättningar till verk för t.ex. sitar). De flesta instrument kan hitta trios, kvartetter, sextetter etc. för deras instrument (t.ex. trombontrio, klarinettsextett). Vi har också tre symfonier, åtta operor, ett requiem m.m. Hennes verk har ofta fått humoristiska och fantasieggande namn t.ex. “La naissance d’un papillon” för soloklarinett, “La foire aux croutes” för slagverk och piano, eller spännande undertitlar t.ex. symfoni nr 3 “L’Éternel féminin”. Musiken varierar sig stort både mellan olika verk men framför allt inom varje verk, vilket gör det härligt och intressant att lyssna på med dagens koncentrationssvåra öron. Ena stunden kan det vara väldigt atonalt för att i andra stunden brista ut i gladjazz, en enkel barnvisa eller en utflykt i kinesiska tongångar.
Lyssningstips! Ovan nämnda “La foire aux croutes” är riktigt rolig, det mest spelade verket verkar annars vara “Suite italienne” för fyra klarinetter. Har inte hittat inspelningar på, men är också nyfiken på “Imageries d’antan” för brasskvintett, “Chambery” för oboe och orgel, och “Serenade exotique” för blåsoktett. Hittar märkligt nog inga orkesterverk inspelade någonstans…
Update! Här kan man lyssna på ett utdrag ur Symfoni nr 3!
Lyssna på Två Serenader för två tromboner och en tuba här, och grotta ner dig i en ganska lång men inte helt komplett verklista här.

Leave a Reply