Yvonne Desportes

yvonnedesportes

Yvonne Desportes (1907-1993) fransk kompositör, född i Tyskland. Även pappan var kompositör och en av hennes söner blev slagverkare (flera av verken skrevs till honom t.ex. konserten för slagverk och orkester, en av de första i genren).

Hon studerade komposition vid Conservatoire National Superieur de Musique i Paris, i den berömda klassen hos Paul Dukas (som klasskompisar hade hon bl.a. Barraine, Duruflé, Arrieu och Messiaen).

Hon kom att undervisa i olika kompositionsanknutna ämnen vid samma skola senare i livet, och många idag aktiva franska tonsättare har fostrats av henne. Desportes är även författare av 30-talet läroböcker på kompositionsrelaterade teman.

Under studierna började hon snabbt vinna tävlingar i olika grenar som harmoni och fuga, och vann 1932 det berömda Rom-priset efter att klättrat stadigt på resultatlistan under fyra år.

Från hennes livsgärning kan vi idag botanisera mellan 159 vokala verk och 332 instrumentala (allt från traditionella sättningar till verk för t.ex. sitar). De flesta instrument kan hitta trios, kvartetter, sextetter etc. för deras instrument (t.ex. trombontrio, klarinettsextett). Vi har också tre symfonier, åtta operor, ett requiem m.m. Hennes verk har ofta fått humoristiska och fantasieggande namn t.ex. “La naissance d’un papillon” för soloklarinett, “La foire aux croutes” för slagverk och piano, eller spännande undertitlar t.ex. symfoni nr 3 “L’Éternel féminin”. Musiken varierar sig stort både mellan olika verk men framför allt inom varje verk, vilket gör det härligt och intressant att lyssna på med dagens koncentrationssvåra öron. Ena stunden kan det vara väldigt atonalt för att i andra stunden brista ut i gladjazz, en enkel barnvisa eller en utflykt i kinesiska tongångar.

Lyssningstips! Ovan nämnda “La foire aux croutes” är riktigt rolig, det mest spelade verket verkar annars vara “Suite italienne” för fyra klarinetter. Har inte hittat inspelningar på, men är också nyfiken på “Imageries d’antan” för brasskvintett, “Chambery” för oboe och orgel, och “Serenade exotique” för blåsoktett. Hittar märkligt nog inga orkesterverk inspelade någonstans…

Update! Här kan man lyssna på ett utdrag ur Symfoni nr 3!

Lyssna på Två Serenader för två tromboner och en tuba här, och grotta ner dig i en ganska lång men inte helt komplett verklista här.

Leave a Reply