Valborg Aulin

img_0435Vi rasslar igång med Valborg Aulin (1860-1928) pianist, pedagog, konsertarrangör och kompositör! Hon studerade komposition dels i Stockholm men också tack vare ett resestipendium i Köpenhamn, Berlin och Paris. Influenser från dessa städer hörs t.ex. i orkesterstycket Tableaux Parisiens op. 15 (lyssningstips). Finns också fyra verk för kör och orkester, exempelvis Missa Solemnis op. 32. Kammarmusik: t.ex. stråkkvartett nr 2 op. 17. Efter alla dessa studier komponerade hon järnet i ca 20 år, för att sedan i samband med flytten till Örebro sluta helt. Synd!

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply