Luise Adolpha le Beau

Luise Adolpha Le Beau (1850-1927) German composer, pianist, teacher and critic.

At the age of five, Le Beau began to play the piano, and she was early on encouraged to compose her own music. For one summer, she studied for renowned pianist and composer Clara Schumann, but it seems like the chemistry wasn’t there between them…women in history haven’t always helped each other. However, through her primary teacher Rheinberger, she had plenty of contacts in the musical elite of the time – von Bülow, Wagner, Liszt etc. When the debate regarding the New German School roared, Le Beau (being on the Liszt side) split with her teacher (who was on the conservative side) and continued her education for Lachner. Later in life, as usually is, Le Beau would be a hard critic of the new music of the time.

As all formal music educations were off limits to girls, her entire education was conducted with private teachers. She always had in mind that she wanted to elevate women and their music to a professional level, and therefore started a music school for girls only (girls with means, that is) where theory was of equal status to piano playing. The whole objective of the curriculum was to raise women’s status as musicians.

She also wrote articles on the subject, e.g. “Music as a female profession” and “Women composers from the past century” where she studies, among others, the music of Marianna Martines.

In 1882 her cello sonata op. 17 won an international award and it is also one of my favourites! (Some sources, however, claim that it was the op. 24 that was her entry to this competition.) The piano quartet op. 28 was a tremendous success when premiered in 1884 at the Gewandhaus, and it was a piece often performed during her lifetime. The piano trio op. 15 is a simple but good piece perfect for any young trio eager to start with their first real piece.

For larger occasions we have the symphony op. 41, the symphonic poem “Hohenbaden”, the opera “the Enchanted Caliph” op. 55 and “Ruth” – biblical scenes for soloists, choir and orchestra op. 27.

As many of her pieces were published by the big publishing houses, her music became widely spread and by the end of the century played even in Australia.

At the end of her life, she published her “memoirs of a woman composer” where we can read more about her thoughts and the struggle behind her successes.

A complete list of her works for you here, and a selection of some sheet music here.

På svenska:
Luise Adolpha Le Beau (1850-1927) tysk kompositör, pianist, lärare och kritiker.
Började spela piano som femåring, och uppmanades tidigt att komponera. Studerade under en sommar för Clara Schumann men det verkar inte som att personkemin stämde dem emellan alls…kvinnor har inte alltid hjälpt varandra i historien. Genom hennes primäre lärare Rheinberger verkar hon haft mycket goda kontakter i t.ex von Bülow, Wagner, Liszt m.fl. men när de senare lär ha blivit osams i debatten kring den nytyska skolan (Rheinberger stod på den konservativa sidan och le Beau på Liszts) började hon istället studera för Lachner. Senare i livet skulle hon dock kritisera den tidens nya musik.
Då alla formella utbildningsvägar var stängda för henne som kvinna studerade hon alltid som privatist, men ville höja kvinnors möjligheter till musik som profession och startade därför en musikskola för bemedlade flickor där teori var lika viktigt som pianospel för att höja kvinnliga musikers status. Hon skrev också artiklar i ämnet, t.ex ”Musik som kvinnligt yrke” och ”Kompositörskvinnor från förra århundradet” där hon bl.a. studerar Marianna Martines musik närmare.
Cellosonaten op. 17 vann en internationell kompositionstävling 1882, favoritstycket hos undertecknad (några källor skriver dock att det var op. 24 som vann priset). Pianokvartetten op. 28 gjorde braksuccé vid uruppförandet 1884 i Gewandhaus, och spelades mycket under hennes levnad. Pianotrion op. 15 är ett lättare verk som passar utmärkt om ni har elever som ska spela sin första trio. För större sättning har vi tex symfonin op. 41, symfoniska dikten ”Hohenbaden”, operan ”Den förtrollade kalifen” op. 55 och Ruth – bibliska scener för solister, kör och orkester op. 27.
Tack vare att många av hennes verk publicerades av de stora utgivarna, spreds hennes verk och spelades mot slutet av 1800-talet ända bort i Australien.
Hon gav mot slutet av sitt liv ut ”En kompositörs memoarer” där man kan läsa mer om tankarna och kampen bakom framgångarna.
Verklista finns här och några noter här.

Leave a Reply