Élisabeth Jacquet de La Guerre

img_0470

Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729) French composer, improvising genious, virtuoso on several instruments & singer. Highly praised during her lifetime. Many in her family were organists and instrument makers, so she had music all around her from the start. Already as a child she was “discovered” and was early on tied to the French court during the reign of Luis XIV. As composer, she freely combined the styles of the French and Italian baroque, perhaps under the influence of Antonia Bembo whom she must have known. She often brings forward instruments that traditionally were used for accompaniment only and lets them have dialogues with the solo part. She was an early adopter of trio sonatas and her compositions are one of the earliest we have of the genre. Her Première livre de pièces de clavessin was one of the first publications of its sort in France. 1694 her opera Céphale et Procris was premiered. Besides the opera, I can also recommend listening to the violin sonata no 5 in G major or the chamber sonata no 1 in B flat major.

På svenska: Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729) fransk 350-årsjubilar. Kompositör, hyllad improvisatör, virtuos musiker på flera instrument, sångerska, konsertarrangör. Under sin samtid enormt högt skattad. Många i hennes familj var organister och instrumentmakare och hon omslöts från tidig ålder av musik. Upptäcktes som underbarn och blev tidigt upptagen i det franska hovet under Ludvig den XIV. Som kompositör blandade hon friskt och experimentellt de två ledande stilarna inom musiken, den franska och den italienska. Hon låter ofta typiska kompinstrument träda fram och ha en dialog med solostämman, och hakade tidigt på fenomenet triosonater. Hennes “Première livre de pièces de clavessin” var en av de första publikationerna av det slaget i Frankrike. 1694 sattes hennes opera Céphale et Procris upp som, så långt man vet, den första av en kvinna i Frankrike. Lyssningstips: förutom operan som finns delvis inspelad, violinsonat nr 5 i G eller för lite större sättning kammarsonat nr 1 i Bb.

Leave a Reply