Elfrida Andrée

img_0354Idag tänkte jag vara lite lokalpatriotisk och lyfta fram en av Göteborgs största: Elfrida Andrée (1841-1929). Detta CV får de flesta andra att blekna: första kvinna att ta organistexamen i Sverige, första kvinna att överhuvudtaget inneha en organisttjänst i Sverige och därmed öppnade vägen för andra kvinnor (det ansågs annars “opassande och störande för andakten att se ett fruntimmer på orgelläktaren”), inte bara det utan “enhälligt vald” till domkyrkoorganist i Göteborg 26 år gammal (!). Det bara fortsätter: Litteris et Artibus 1895, dirigent i både Sverige och utomlands, solist på orgel och harpa, ledamot av Kungl Musikaliska Akademien, skapare och ledare av “folkkonserter” i Göteborg…och så framför allt: kompositör.

Repertoartips för orkester:
Konsertouvertyr i D-dur (finns inspelad av SRSO)
Två symfonier
Två mässor för körer, solister, orkester m.m.
Snöfrid, ballad för sångsolister och orkester

Repertoartips kammarmusik:
Pianotrio nr2 i g-moll

Utförlig lista på Levande Musikarv.

1 Comment

Leave a Reply